Det oppstod en feil ved lasting av stillingsannonse. Ta kontakt med oss direkte for mer informasjon om stillingen.

Vi utvikler og leverer IT-løsninger for et av Norges største selskaper

Løsninger som sikrer vinnere

Vår oppgave er å utvikle og levere komplette IT-løsninger til hele verdikjeden i NorgesGruppen. Vi bidrar med å identifisere og forstå dagens og morgendagens behov og jobber direkte i verdikjeden, hele veien fra idé til avvikling. Visjonen vi hver dag strekker oss etter, er å levere løsninger som sikrer vinnere. I praksis betyr dette å bidra til at NorgesGruppen skaffer seg flest mulige vinnerposisjoner i markedet.

Våre hovedoppgaver

  • Sikre markedets mest rasjonelle IT-løsninger
  • Sørge for at prioriterte prosjekter blir levert
  • Være en god rådgiver på forretningsteknologi

Vår profesjonalitet sørger for det daglige brød

Det vi gjør har umiddelbar effekt og påvirkning – og utrolig mange er direkte eller indirekte berørte av den jobben vi gjør. Derfor stilles det store forventninger og krav til våre leveranser. Vi utvikler applikasjoner, apper og tjenester, og tar i bruk stadig nye sky-tjenester. Jobben vår er å få disse til å fungere effektivt og brukervennlig sammen, noe som bidrar til en effektiv hverdag for våre brukere. NorgesGruppen Data har ansvaret for den daglige driften av applikasjoner, servere, nettverk og integrasjoner, og er ansvarlige for teknisk infrastruktur helt ned til den enkelte PC med tilhørende programvare. Og gjør vi ikke jobben vår, vil enkeltledd i varestrømmen fra leverandør til forbruker stoppe opp, slik at forbruker for eksempel går glipp av sitt daglige brød.

Både teknologisk og personlig utvikling

Det som skiller oss fra andre IT-bedrifter er at vi er og skal være ledende på mange fagfelt samtidig. Vi er svært opptatt av fremtiden og utvikling av teknologi med utstrakt bruk av mobilitet, nye arbeidsflater og integrasjon av cloudtjenester.

Med et så bredt teknologisk spekter, får nye og ambisiøse hoder muligheten til å lære mye nytt. Samtidig har vi erfart at nye medarbeidere alltid bringer med seg erfaring og kunnskap som bidrar til at vi finner nye løsninger på oppgavene våre.

Et kollektiv med individuelle muligheter

Vi er stolte av vårt gode arbeidsmiljø og vår sterke fellesskapskultur. Men vi er minst like stolte av de individuelle ferdighetene til hver enkelt av våre medarbeidere. Hos oss får alle brukt sin spisskompetanse til det beste for fellesskapet. Et felleskap som er gjennomsyret av arbeidsglede og profesjonalitet.

Mer om oss

NorgesGruppen er med våre ca. 30 000 medarbeidere et av Norges største selskaper (rundt 160 av oss jobber i NorgesGruppen Data). Selskapet har over 1 800 dagligvarebutikker og ca. 800 utsalgssteder innen servicehandel. Profilhusene er Meny, Kiwi og Kjøpmannshuset (Spar, Joker og Nærbutikken) innenfor dagligvare. Profilhuset NorgesGruppen Servicehandel består av kjedene Deli de Luca, MIX, og Jafs. Engrosvirksomheten Asko sørger for distribusjonen til kjedene og er organisert i 14 selskaper. NorgesGruppen Data har vært en integrert del av verdikjeden for hele konsernet siden oppstarten, og har en betydelig rolle i den utviklingen som har ført til at NorgesGruppen i dag er blant landets største selskaper.